Disclaimer

Labsolute testen zijn alleen bedoeld voor wellness monitoring en zijn geen vervanging van een medische analyse. Als je een medische aandoening hebt, zwanger bent of medicijnen gebruikt, is het raadzaam om je voorgestelde dieetwijzigingen en/of supplementadvies te bespreken met een arts, voedingsdeskundige of diëtist.

Reset Plannen en/of adviezen over voeding en supplementen worden met de grootste zorg en liefde samengesteld. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat hier toch fouten van ons of derden (bijvoorbeeld door de laboratoria) insluipen. We doen er alles aan om dit te voorkomen en te herstellen als zich dit onverhoopt voordoet.

De door Labsolute verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Labsolute streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist,  volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Labsolute ingericht en worden ook niet door Labsolute onderhouden.

Labsolute aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst,  (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Labsolute.

Scroll naar boven
Labsolute Beeldmerk

check je darmgezondheid

Doe de gratis quick scan van je darmen